PETRUS

Porady

  1. Prečo by sa malo kupovať sadenice jahôd v kvalifikovaných škôlkach?
  2. Aké sadenice si vybrať na veľké plantáže?
  3. Výhody sadeníc pestovaných v hrnci.
  4. Príprava miesta na plantáž jahôd.
  5. Správne sadenie jahôd.
  6. Ošetrovanie rastlín.
  7. Výživne hodnoty a zdravotné účinky.

 

1. Prečo by sa malo kupovať sadenice jahôd v kvalifikovaných škôlkach?

Sadenice z kvalifikovaných škôlok sú čisté druhy a zaručujú vysokú úroveň zdravotnosti. Každý rok ich kontroluje Štátna inšpekcia ochrany rastlín a osiva. -Materský materiál musí byť slobodný od chorôb a škodcov a sadený do zeme bez patogénov. Materské rastliny sa nemôže pestovať v blízkosti veľkých  plantáží, aby neboli ohrozené chorobami. Sadenice neznámeho pôvodu zo starých už využívaných plantáží môžu byť nakazené chorobami alebo škodcami. V prípade, že máme záujem o dobrý zber a kvalitné ovocie, mali by sme kupovať sadenice len z overeného a dôveryhodného zdroja. 

Naše sadenice sú najkvalitnejšie, majú osvedčenia o kvalifikácii a rastlinné pasy. Škôlky pre materské sadenice sú stále pod dozorom Krajskej inšpekcii ochrany rastlín a osiva. Materiál na rozmnožovanie kupujeme v triede superelita a elita v Inštitúte sadovníctva a kvetinárstva v obci Brzezna. Sme istí, že s nákupom v našej škôlke bude spokojný aj najnáročnejší klient.

2. Aké sadenice si vybrať na veľké plantáže?

Materiál na sadenie by mal byť predovšetkým nenakazený chorobami, ani škodcami. Mal by tiež mať riadne vyvinutý koreňový systém, koreň vhodnej hrúbky a požadovaným priemerom koruny.

V prípade, že sa rozhodnete na zelené sadenice (kopané), je potrebné zvláštnu pozor na kvalitu rastlín:

 

  •     sadenice by mali byť živo zelené, nevysušené,
  •     koreň rastlín s hrubým zväzkom, čerstvý,
  •     lístia bez symptómov ochorenia, zničenia chorobami alebo škodcami.

Alternatívou pre kopané sadenice sú sadenice pestované v hrncoch. Takéto sadenice umožňujú založenie veľkej plantáže už začiatkom septembra, a rastliny sadené v tomto termíne (pri využití sadeníc pestovaných v hrncoch) vydávajú veľa ovocia už ďalší rok po sadení. Sadenice sa pestuje v špeciálnych zásobníkoch vyplnených vhodným substrátom, čo zaručuje, že sa počas rastu sadenice nenakazia chorobami ani škodcami z pôdy. Takéto sadenice majú veľmi dobre vyvinutý koreňový systém, a po zasadení ich na plantáži s celým koreňom, nevzniká nebezpečenstvo, že koreň bude suchší, ako je v prípade klasických sadeníc, vďaka čomu sa korene týchto sadeníc rýchlo rozrastú, a už na jeseň majú bočné koruny. Takéto sadenice sú najlepšie v prípade, že plantáž je nastavená na zrýchlený zber ovocia.

V našej škôlke pestujeme obidva druhy sadeníc. Sú najvyššej kvality, lebo pestované z elitného materiálu.  Celý cyklus je pod stálym dozorom Krajskej inšpekcie ochrany rastlín a osiva.

Zem pred začatím pestovania v nej sadeníc skúmame ohľadom vystupovanie v nej patogénov a škodcov, a materské rastliny počas rastu vyšetrujeme niekoľkokrát. 

Nami ponúkané sadenice majú osvedčenia o kvalifikácii a rastlinné pasy.

V prípade, že očakávate veľkú úrodu a najkvalitnejšie ovocie, využívajte len overené a dôveryhodné škôlky rastlín.

3. Výhody sadeníc pestovaných v hrnci.

Takéto sadenice umožňujú založiť veľkú plantáž už začiatkom augusta, a rastliny posadené v tomto období   (pri použití sadeníc pestovaných v hrnci) dávajú veľa ovocia už ďalší rok, lebo majú veľmi dobre vyvinutý koreňový systém a rýchlo rastú – už na jeseň korene majú bočné koruny.  Týmto vzniká možnosť, by sa náklady na založenie plantáže vrátili už v prvom roku a šanca na podstatný prijem, ktorý v prípade klasických sadeníc (zelených) sadených v septembri nie je dosiahnuteľný. Bez ohľadu na druh sadených sadeníc náklady na údržbu plantáže sú také isté (hnojivá, zapracovanie pôdy, chemické zásahy), ale kvalita, množstvo a veľkosť ovocia na plantáže založenej z sadeníc pestovaných v hrnci už v polovici augusta je podstatne vyššia ako na plantáži založenej z klasických zelených sadeníc. Výhody sadeníc pestovaných v hrnci sú: jednoduché sadenie a šetrenie času, lebo celý koreň sadíme na tej na úrovní povrchu zeme bez ohľadu na hĺbku sadenia a na zavíjanie koreňa. Dôležite je tiež to, že existuje možnosť poliať rastliny pred sadením, vďaka čomu takmer 100% rastlín prežije. Na špeciálnu objednávku zákazníka za dodatočný poplatok existuje možnosť hnojiť sadenice špeciálnym hnojivom s predlženým pôsobením, ktoré vniká do koreňa každej rastliny a tým zaručuje jej optimálnu výživu. 

4. Príprava miesta na plantáž jahôd.

Jahody nemajú podstatne veľké požiadavky na zem, dávajú riadne ovocie na všetkých druhoch pôdy. Najlepšie je sadiť jahody na pôde ľahkej, priedušnej, vlhkej a bohatej na humus, s pH jemne kyslým (od 5,5 do 6,0). Plantáž sa nesmie zakladať na mieste, kde sa predtým pestovali jahody (prestávka by mala trvať minimálne 3 roky), ľuľkovité rastliny (zemiaky, paprika, rajčiny) a viacročné rastliny (lucerna, trávy), ktoré priťahuje patogénne prvky a škodcov poškodzujúcich koreň, t.j. nosánika, alebo pandravu a pod.

Najlepšou predchádzajúcou plodinou pre jahody je obilie, repka olejná, repík a strukoviny.

Na pôde bohatej v humus sa nemusí hnojiť hnojom, ale v prípade ľahkej pôdy použivanie organických hnojív, čiže hnoja alebo zelených hnojív zlepšuje fyzickú štruktúru pôdy, zvyšuje obsah humusu a obohacuje biologický život, čo ďalej pozitívne ovplyvňuje úrodu.

Minerálne hnojivá sa používa v prípade potreby na základe výsledkov analýzy pôdy a po zohľadnení použitých organických hnojív. Viaczložkové minerálne hnojivá je najlepšie používať niekoľko mesiacov dopredu a pamätať o tom, že jahody sú citlivé na chlór, preto sa nesmie používať chlórové hnojivá.   

Veľmi dôležité je, aby v rámci prípravy pôdy na pestovanie jahôd zničiť trváce buriny. Viacročné buriny najlepšie sa odstraňuje chemicky pri použití systemických herbicídov s obsahom glyfosátu. V prípade silného výskytu buriny odporúča sa počkať jednú sezónu so sadením jahôd a niekoľkokrát zrealizovať chemické a mechanické odstraňovanie buriny. Na plantáži, na ktorej už rastu jahody a rodia ovocie, likvidácia buriny je veľmi zložitá. 

5. Správne sadenie jahôd.

Jahody by sa malo sadiť v pochmúrne dni, zvláštnu pozornosť obráťte na to, či korene nie sú príliš suché (má to podstatný vplyv na prežitie rastlín a ich neskorší rast). Predo pred sadením riadne polejte sadenicu, aj v prípade zelených sadeníc a aj tých pestovaných v hrncoch.

Veľmi dôležitý je spôsob, v aký sadíme rastliny. Nesmie sa ich sadiť príliš plytko, ani príliš hlboko, korenie sa musí celé umiestniť do zeme a nesmú byť zavinuté (v prípade, že sú príliš dlhé, môže sa ich skrátiť), zem by mala zakryť rastlinu hneď na začiatku koreňa. V prípade, že sa rastlinu posadí príliš hlboko a zasype prvé lístia, rastlina začne hniť a umierať. 

Oveľa lepšie sa sadí rastliny pestované v hrnci, lebo majú hrudu s koreňom, vďaka čomu o veľa častejšie prežívajú, neschnú tak, ako zelené sadenice a v nevyskytuje sa problém príliš hlbokého alebo príliš plytkého sadenia (sadí sa na hĺbku hrudy s koreňom). V prípade sadeníc pestovaných v hrncoch proces sadenia prebieha oveľa rýchlejšie, a rastliny v prvom roku po sadení dávajú viac ovocia než v prípade zelených sadeníc.

Po sadení dobre by bolo poliať rastliny vodou. Je potrebne tiež pamätať aj na to,aby ich vhodne umiestniť v radoch. Na veľkých plantážach optimálne vzdialenosti medzi rastlinami sú: 80-90cm medzi radmi 30-35 cm  v rade (závisle od druhu). Vhodné rozmiestnenie rastlín uľahčuje realizáciu chemických a agrotechnických zásahov.

6. Ošetrovanie rastlín.

Ošetrovanie plantáže, na ktorej sa pestuje ovocné rastliny znamená celý rad zásahov a prác, čiže likvidácia buriny, hnojenie, mulčovanie, ničenie výhonkov, kosenie lístia, alebo ochrana pred mrazom Cieľom všetkých týchto prác je dosiahnuť najväčšiu úrodu a najkvalitnejšie ovocie.

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje úrodu je účinná likvidácia buriny. Ničenie trvácej buriny by sa malo urobiť pred založením plantáže jahody. Jednoročná burina klíči už pár dní po sadení jahôd a už vtedy by sa malo začať likvidáciu buriny – mechanicky alebo pomocou herbicídov. Na likvidáciu buriny medzi radmi sa používa rôzne stroje, okrem iného selektívne rotačné kultivátory, okolo rastlín sa zem upravuje motykou. Negatívnym účinkom týchto prác môže byť vysušenie zeme a poškodenie koreňov jahôd, čo negatívne ovplyvňuje ich rast a rodenie ovocia. Efektívnejšie než ručné a mechanické likvidovanie buriny je používanie herbicídov. Výhodou chemickej ochrany je menší negatívny vplyv na pôdu a na rastliny. Výber prípravku a jeho množstvo zavisí od veku plantáže, veľkosti a množstva buriny a aj od samotného spôsobu pestovania rastlín (v prípade, že sa realizuje Integrovaná výroba ovocia), preto chemickú ochranu by sa malo realizovať na základe pokynov každoročné vydávaného _ Programu ochrany ovocných plodín. Okrem toho získavame istotu, že používame len povolené prípravky a môžeme sa zoznámiť s novinkami.

Na plantážach s ovocím (dvojročných alebo starších) odporúča sa kosiť lístia po zbere ovocia (najneskôr 2 týždne po ukončení zberu). Vykosené lístie sa z plantáže odstraňuje. Tieto práce obmedzujú výskyt chorôb a škodcov. Malo by sa tiež odstraňovať výhonky, čím sa podporuje viazanie kvetov v ďalšom roku.

Práca, ktorá účinne ovplyvňuje kvalitu ovocia je mulčovanie. Stielku sa rozloží koncom kvitnutia jahôd, najlepšia je ražná alebo pšeničná slama. V prípade, že máme možnosť riadne vymiešať slamu so zemou, napr. pomocou rotačného kultivátoru, nemusí sa túto slamu odstraňovať po zbere.

7. Výživne hodnoty a zdravotné účinky.

Ovocie jahôd sa môže využívať na niekoľko spôsobov. Jahody sú skvelé na priame jedenie, ale aj na zaváranie (džemy, džúsy, ovocné peny a dokonca aj na výrobu alkoholu), alebo na mrazenie. Okrem toho je to veľmi chutné a aromatické ovocie, ktoré obsahuje podstatné množstvo vitamínov C a aj A, B, B1 i B2. Jahody sú tiež dôležitým zdrojom chemických prvkov ako železo, fosfor, horčík a vápnik, ktoré sú nevyhnuté pre ľudské zdravie. V ľudovej medicíne sa jahody odporúčalo chorým na reumatické ochorenia, dnu, s obličkovými kameňmi , v prípade anémie alebo horúčky. Posledný výskum poukazuje, že jahody obsahujú látky zo skupiny salicylanov, čo potvrdzuje ich účinnosť počas horúčky alebo v prípade reumatických ochorení. Ovocie jahôd má tiež protirakovinové vlastnosti lebo obsahuje kyselinu elagovú, ktorá pôsobí ako antivírusový a antibakteriálny prípravok.

Preto sa oplatí pestovať jahody zároveň v záhradkách ako aj na veľkých plantážach.