PETRUS

Porady

  1. Dlaczego warto kupować sadzonki truskawek w kwalifikowanych szkółkach?
  2. Jakie sadzonki wybierać na plantacje towarowe.
  3. Zalety sadzonek doniczkowych
  4. Przygotowanie stanowiska pod plantację truskawek.
  5. Prawidłowe sadzenie truskawek.
  6. Pielęgnacja plantacji.
  7. Wartości odżywcze i zdrowotne truskawek.

1. Dlaczego warto kupować sadzonki truskawek w kwalifikowanych szkółkach?

Sadzonki ze szkółek kwalifikowanych są czyste odmianowo oraz mają gwarancję wysokiej zdrowotności. Są corocznie poddawane kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Materiał mateczny musi być wolny od chorób i szkodników oraz posadzony na stanowisku pozbawionym patogenów. Mateczniki nie mogą być sadzone w pobliżu plantacji towarowych, co chroni je przed groźnymi chorobami. Sadzonki nieznanego pochodzenia, pobierane ze starych, owocujących plantacji mogą być porażone przez choroby i szkodniki. Jeśli zależy nam na wysokim plonie i owocach dobrej jakości kupujmy sadzonki tylko z pewnego źródła.

Nasze sadzonki są najwyższej jakości, posiadają świadectwo kwalifikacji i paszporty roślin. Mateczniki są pod stałą kontrolą Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Materiał rozmnożeniowy zakupujemy w klasie superelity i elity w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeznej. Jesteśmy przekonani, że w naszej szkółce nawet najbardziej wymagający Klient będzie zadowolony z zakupu.

2. Jakie sadzonki wybierać na plantacje towarowe.

Materiał nasadzeniowy powinien przede wszystkim być wolny od chorób i szkodników, o dobrze wykształconym systemie korzeniowym, odpowiedniej grubości szyjki korzeniowej i średnicy korony.

Jeśli decydujemy się na sadzonki zielone (kopane) to należy zwrócić szczególną uwagę na jakość roślin:

  • sadzonki powinny być żywozielone, nieprzesuszone,
  • korzenie roślin o grubej wiązce, świeże,
  • liście bez oznak porażenia przez choroby lub szkodniki

Alternatywą dla sadzonek kopanych są obecnie sadzonki doniczkowane. Sadzonki takie umożliwiają założenie plantacji towarowej już na początku sierpnia, a rośliny posadzone w tym terminie (przy wykorzystaniu sadzonek doniczkowych) plonują obficie już w następnym roku po posadzeniu. Sadzonki produkuje się w wielodoniczkach wypełnionych odpowiednim substratem, co daje gwarancję, że w czasie wzrostu nie ulegną one zakażeniu przez choroby i szkodniki bytujące w glebie. Sadzonki takie mają bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, a sadząc je na plantacji wraz z bryłą korzeniową nie przesychają jak to ma miejsce przy sadzonkach tradycyjnych i szybko się rozrastają dając do jesieni boczne korony. Sadzonki takie bardzo dobrze się sprawdzają przy uprawie sterowanej na zbiór przyspieszony.

W naszej szkółce produkujemy oba typy sadzonek. Są one najwyższej jakości, bo zakładane z materiału elitarnego. Cały cykl produkcyjny jest pod stałą kontrolą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Gleba przed założeniem matecznika jest poddawana analizie na obecność chorobotwórczych patogenów i szkodników, a rośliny mateczne w trakcie wzrostu są kilkukrotnie badane.

Oferowane przez nas sadzonki posiadają świadectwo kwalifikacji i paszporty roślin.

Jeśli oczekujecie Państwo wysokich plonów i owoców najwyższej jakości korzystajcie tylko ze sprawdzonych szkółek.

3. Zalety sadzonek doniczkowych.

Sadzonki takie umożliwiają założenie plantacji towarowej już na początku sierpnia, a rośliny posadzone w tym terminie (przy wykorzystaniu sadzonek doniczkowych) plonują obficie już w następnym roku po posadzeniu, gdyż mają bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy i szybko się rozrastają dając do jesieni boczne korony. Jest więc możliwość, aby koszty założenia plantacji zwróciły już w pierwszym roku i szansa na poważny dochód, którego przy tradycyjnych sadzonkach (zielonych) sadzonych we wrześniu nie można się spodziewać. Niezależnie od rodzaju posadzonych sadzonek koszt utrzymania plantacji jest taki sam (nawożenie, zabiegi chemiczne), a jakość, ilość i wielkość owoców na plantacji założonej z sadzonek doniczkowych w połowie sierpnia jest nieporównywalnie wyższa niż na plantacji posadzonej z sadzonek zielonych. Zaletami sadzonek doniczkowych są łatwość sadzenia oraz czas, ponieważ bryłę korzeniową sadzimy na równi z ziemią, nie martwiąc się o głębokość sadzenia oraz podwijanie się korzeni. Ważne jest również to, że istnieje możliwość podlania roślin przed sadzeniem, co sprawia że prawie 100% roślin się przyjmuje. Na życzenie klienta, przy składaniu zamówienia, za dodatkową opłatą, istnieje możliwość nawożenia specjalistycznymi nawozami długo działającymi, które trafiają pod korzenie każdej rośliny zapewniając jej optymalne odżywianie.

4. Przygotowanie stanowiska pod plantację truskawek.

Truskawki nie mają dużych wymagań glebowych, dobrze plonują na wszystkich typach gleb. Najlepiej sadzić je na glebach lekkich, przewiewnych, próchnicznych o uregulowanych stosunkach wodnych, o pH lekko kwaśnym (od 5,5 do 6,0). Plantacji nie należy zakładać bezpośrednio po truskawkach (przerwa powinna wynosić minimum 3 lata), po roślinach psiankowatych (ziemniaki, papryka, pomidory) oraz po roślinach wieloletnich (lucerna, trawy), gdyż sprzyja to gromadzeniu w glebie patogenów i szkodników uszkadzających korzenie tj. opuchlaki, drutowce, czy pędraki.

Najlepszym przedplonem dla truskawek są zboża, rzepak, rzepik, rośliny strączkowe.

Na glebach bogatych w próchnicę nawożenie obornikiem nie jest konieczne, ale przy glebach lekkich stosowanie nawozów organicznych tj. obornik, czy nawozy zielone poprawia strukturę fizyczną gleby, zwiększa zawartość próchnicy oraz wzbogaca życie biologiczne, co w konsekwencji wpływa korzystnie na plonowanie.

Nawożenie mineralne należy wykonywać na podstawie wyników analizy gleby, przy uwzględnieniu zastosowanych nawozów organicznych. Wieloskładnikowe nawozy mineralne najlepiej jest dawać z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, pamiętając, że truskawki są wrażliwe na chlor, więc nie można stosować nawozów chlorkowych.

Bardzo ważne w przygotowaniu pola pod uprawę truskawek jest zniszczenie chwastów trwałych. Chwasty wieloletnie najlepiej zwalczać chemicznie, stosując herbicydy systemiczne zawierające glifosat. Przy silnym zachwaszczeniu warto poczekać jeden sezon z sadzeniem truskawek, a kilkukrotnie przeprowadzić zabiegi chemiczne i mechaniczne, aby odchwaścić pole. Na plantacji owocującej zlikwidowanie chwastów trwałych jest bardzo trudne.

5. Prawidłowe sadzenie truskawek.

Truskawki powinno się sadzić w dni pochmurne, szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy korzenie nie są przesuszone (ma to istotny wpływ na przyjmowanie się roślin i ich późniejszy wzrost). Dlatego przed sadzeniem rozsadę należy obficie podlać, zarówno sadzonki zielone jak i doniczkowe.

Bardzo ważny jest sposób w jaki sadzimy rośliny. Nie można ich sadzić za płytko, ani za głęboko, korzenie powinny być umieszczone całe w ziemi, niepodwinięte (jeśli są za długie lepiej je trochę skrócić), ziemia powinna okrywać sadzonki przy szyjce korzeniowej. Jeśli umieścimy rośliny zbyt głęboko i zasypiemy rozetkę liściową to rośliny będą gniły i obumierały.

Zdecydowanie lepiej sadzić rośliny doniczkowe, ponieważ mają już własną bryłę korzeniową, więc dużo łatwiej się przyjmują, nie przesychają jak sadzonki zielone i nie ma obawy, że posadzi się je za płytko lub za głęboko (sadzi się je tak, jaka jest głębokość bryły korzeniowej). Przy sadzonkach doniczkowych sam proces sadzenia przebiega zdecydowanie szybciej, a rośliny w pierwszym roku po posadzeniu plonują dużo obficiej niż sadzone z sadzonek zielonych.

Po posadzeniu rośliny dobrze jest je podlać. Należy także pamiętać o odpowiedniej rozstawie w rzędach i międzyrzędziach. Na plantacjach towarowych optymalna rozstawa wynosi: 80-90cm między rzędami i 30-35 cm w rzędzie (w zależności od odmiany). Właściwa rozstawa roślin bardzo pomaga przy wykonywaniu zabiegów chemicznych i agrotechnicznych.

6. Pielęgnacja plantacji.

Pielęgnacja plantacji owocującej obejmuje szereg zabiegów tj. zwalczanie chwastów, nawożenie, ściółkowanie, niszczenie rozłogów, koszenie liści, czy ochrona przed przymrozkami. Wszystkie mają jeden cel- sprawić by plantacja owocowała obficie, a owoce były najwyższej jakości.

Istotnym czynnikiem wpływającym na plon jest skuteczne zwalczanie chwastów. O zniszczenie chwastów trwałych warto zadbać przed założeniem uprawy. Chwasty jednoroczne kiełkują już kilka dni po posadzeniu truskawek i wtedy należy rozpocząć ich niszczenie- mechanicznie lub herbicydami. Do upraw w międzyrzędziach stosuje się różnego rodzaju opielaczy lub wielosekcyjnych glebogryzarek, wokół roślin płytkie motyczenie. Negatywnym skutkiem tych zabiegów może być przesuszenie gleby i uszkodzenie korzeni truskawek, co źle wpływa na ich wzrost i owocowanie. Dużo bardziej efektywne niż ręczne i mechaniczne niszczenie chwastów jest stosowanie herbicydów. Zaletą chemicznej ochrony jest mniej destrukcyjny wpływ na glebę i na rośliny. Ponieważ wybór preparatu oraz dawka zależy od wieku plantacji, stopnia jej zachwaszczenia, czy samego sposobu uprawy (jeśli prowadzimy Integrowaną Produkcję Owoców), dlatego warto ochronę chemiczną prowadzić w oparciu o ukazujący się co roku _ Program Ochrony Roślin Sadowniczych_. Ponadto mamy pewność, że stosowane środki są dopuszczone do obrotu i możemy zapoznać się z nowościami.

Na plantacjach owocujących (2-letnich i starszych) wskazane jest koszenie liści po zbiorze (najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu zbiorów). Skoszone liście należy usunąć z plantacji. Zabieg ten ogranicza występowanie chorób i szkodników. Należy też usuwać rozłogi, co sprzyja zawiązywaniu się pąków kwiatowych na kolejny rok.

Zabiegiem, który korzystnie wpływa na jakość owoców jest ściółkowanie. Ściółkę rozkłada się pod koniec kwitnienia truskawek, najlepsza jest słoma żytnia lub pszenna. Jeśli mamy możliwość dokładnego wymieszania słomy z ziemią np. za pomocą glebogryzarki to nie musimy jej wygarniać po zbiorach.

7. Wartości odżywcze i zdrowotne truskawek.

Owoce truskawek można wykorzystać na wiele sposobów. Są doskonałe do bezpośredniego spożycia, jak i na wszelakiego rodzaju przetwory (dżemy, soki, musy, czy nawet do produkcji alkoholu), albo do mrożenia. Owoce poza tym, że są bardzo smaczne i aromatyczne zawierają znaczne ilości witaminy C oraz A, B, B1 i B2. Truskawki są też cennym źródłem pierwiastków takich jak żelazo, fosfor, magnez i wapń niezbędnych w życiu człowieka. W medycynie ludowej polecało się truskawki przy schorzeniach reumatycznych, artretyzmie, kamieniach nerkowych, anemii czy stanach gorączkowych. Ostatnie badania wykazują, że truskawki zawierają substancje z grupy salicylanów co potwierdza ich skuteczność w leczeniu stanów gorączkowych, czy reumatyzmu. Owoce truskawek mają też właściwości antyrakowe ponieważ zawierają kwas ellagowy, który działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie.

Dlatego warto uprawiać truskawki zarówno w przydomowych ogródkach jak i na plantacjach towarowych.